Daleko odkud: Joseph Roth a východožidovská tradice Tisk
Claudio Magris
Novou knihu nakladatelství Sefer napsal známý italský germanista a spisovatel Claudio Magris a do titulu svého textu vložil závěr hořké židovské anekdoty, která tvoří motto celého svazku. Dva Židé kdesi ve východní Evropě mluví o svých plánech, přičemž jeden z nich přemýšlí o tom, že se přestěhuje do Ameriky. „A to chceš vážně odjet tak daleko?“ ptá se jej druhý. „Daleko odkud?“ opáčí první.
Cladio Magris patří k autorům, kteří se zabývají tématem středoevropského prostoru. Jeho nejznámějším dílem je zřejmě obsáhlý román-esej Dunaj, v němž koryto středoevropského veletoku tvoří osu zamyšlení nad dějinami a kulturou zemí, jimiž protéká. Podobnou osou je v knize Daleko odkud svět próz rakousko-židovského spisovatele Josepha Rotha. Od něj odvíjí Magris svou výpověď o atmosféře jedné epochy a jedné kultury, to jest o pomalu zanikajícím starém světě rakousko-uherského mocnářství a osudech židovské menšiny uvnitř něj.
 Vedle Rotha se na stránkách knihy setkáme s řadou slavných i pozapomenutých autorů jazyka jidiš, s německými, americkými či ruskými židovskými spisovateli. Ústřední trojici autorů, jejichž reakci na proměnu situace židovství v moderních podmínkách autor opakovaně srovnává, tvoří vedle Rotha také Franz Kafka a Isaac Bashevis Singer.
Ačkoli se 450stránkové dílo Daleko odkud řadí spíše k odborným Magrisovým pracím, k akademičnosti má rozhodně daleko. Autor nezastírá osobní zaujetí a literatura je mu podnětem k promýšlení základních témat, jež mohou skrze dějiny promlouvat k naší dnešní situaci.
Z italštiny přeložily Kateřina Vinšová a Gabriela Chalupská. 464 stran, pevná vazba. Doporučená cena: 390 Kč, zvýhodněná cena v redakci Sefer: 300 Kč.