Rabín Gustav Sicher Tisk
Zuzana Peterová
Kniha dokumentuje život a osobnost rabína Gustava Sichera (1880–1960), poválečného vrchního zemského a pražského rabína, spoluautora prvního rabínského překladu Pěti knih Mojžíšových do češtiny, osobitého a statečného člověka. Vzpomínky na něj, které shromáždila a autorsky převyprávěla Zuzana Peterová, doplňuje Sicherova biografie od Daniela Polakoviče a řada unikátního dokumentů z archivů v Čechách a v Jeruzalémě; zařazeny jsou i fotografie, mj. vzácné snímky od Jana Lukase z padesátých let.

Vydalo nakl. Sefer v Praze roku 2014. 142 stran, obrazová příloha, dop. cena: 220 Kč. (Cena v redakci je 180 Kč.)