Acta Theresiania sv. 1 Tisk
Acta Theresiania sv. 1Denní rozkazy Rady starších a Sdělení židovské samosprávy – Terezín 1941 – 1945.
Jeden z nejdůležitějších pramenů pro poznání historie terezínského ghetta, především jeho vnitřního života, jenž zaujímá zcela unikátní místo i mezi prameny k dějinám nacistických koncentračních táborů. Z němčiny přeložila Anna Hyndráková, edičně se podílely Anna Hyndráková, Raisa Machatková a Jaroslava Milotová, za technické spolupráce Michala Wolfa. Grafická úprava a obálka Juraj Horváth.
Kniha má 538 stran, fotografickou přílohu (16 stran), barevnou obálku a měkkou vazbu se záložkami. Doporučená cena 350 Kč, v redakci 290 Kč.