Nakladatelství Sefer Edice Paměti
Deník varšavského ghetta PDF Tisk
Adam Czerniaków
Adam Czerniaków se narodil 30. listopadu 1880 ve Varšavě. V meziválečném období zastával řadu funkcí v polských i židovských politických, kulturních a hospodářských organizacích Po mnoho let byl členem rady varšavské židovské obce. Těsně před vstupem německé armády do zničené Varšavy ho primátor Starzyński jmenoval předsedou Židovské náboženské obce. Tuto funkci zastával až do své smrti v červenci 1942.
Z historického i literárního hlediska představuje Czerniakowův Deník dokument prvořadého významu. Kromě informací nezměrné historické ceny je rovněž svědectvím o autorově vnitřním životě, o jeho postojích, myšlenkách a pocitech. Vážnost a tragika chvílemi hraničí s groteskností, ironií a vtipem, který často vzhledem k hrůznosti faktů, jichž se týká, překvapí. Deník, psaný formou lakonických, místy nesouvislých a útržkovitých poznámek, tvoří jako celek dílo nebývalé dramatické sdělnosti. Poznámky, které autor zapisuje pravidelně den po dni od 6. září 1939 do 23. července 1942, jsou nejen autentickým pramenem historie jedné z největších hrůz druhé světové války – varšavského ghetta, ale i obrazem tragického osudu člověka, který stál v čele varšavské židovské komunity a osaměle aktivně čelil krutostem doby.

Vydalo nakladatelství Sefer roku 2018. Z polštiny přeložil Jiří Červinka. 424 stran, pevná vazba; dop. cena 360 Kč, cena v redakci 300 Kč.
 
Rodné hnízdo PDF Tisk
Jana Herrmannová
Jana Herrmannová v této knize s humorem i s nostalgií zaznamenala historii své rodiny, základním způsobem propojenou s jejím vlastním příběhem. Málokde se setkáme s tak přesvědčivým a v nejlepším slova smyslu zábavným zachycením atmosféry padesátých a zejména šedesátých let minulého století a jejich pokračování. Rodina Herrmannových, skládající se z české maminky, židovského otce a jedné dcery, je navzdory převážně polemické debatě, která v ní neustále probíhá, soudržná a neoddělitelně vzájemně připoutaná. Do tohoto vztahu vstupuje příbuzenstvo z obou stran včetně těch, kteří zahynuli za války, nebo odešli po roce 1968 do emigrace. Kniha Rodné hnízdo je mimo jiné vyprávěním o tom, že všichni někam patříme a že i přes všechny nesnáze a někdy i pohromy je dobré žít. I když to není vždycky lehké.

Formát 12,5 x 19,5, pevná vazba, 240 stran, fotografická příloha. Doporučená cena 290 Kč, cena v redakci 250 Kč.
 
Deník Otty Wolfa 1942-1945 PDF Tisk
Otto Wolf
Deník, který si v létě 1942 začal psát patnáctiletý Otto Wolf, který se spolu s rodiči a starší sestrou Felicitas uchýlil do úkrytu v okolí obce Tršic u Olomouce. Záznamy si pak vedl téměř tři roky, v různých úkrytech v lese a v zahradě poblíž vesnice, přímo v obci a nakonec v blízké osadě – až do své násilné smrti v dubnu 19455.
„Záznamy Otty Wolfa jsou především dokumentem o ojedinělém osudu jedné židovské rodiny stejně jako o pozoruhodné solidaritě desítek prostých lidí, kteří riskovali životy, aby rodinu zachránili před transportem. Způsob, jakým chlapec vedl svůj deník, nepřipustil ani sebemenší sentimentalitu, nenutí žádný názor, „jenom“ předvádí s věcnou naléhavostí nesmyslnost, krutou absurditu toho, co se před více než půl stoletím událo. Právě suchá věcnost, domnívám se, může zapůsobit i na ty, kterým už doba nacismu a jeho bezmezné krutosti připadá jen jako jeden z mnoha thrillerů vzniklých v holywoodských ateliérech,“ napsal v předmluvě ke knize spisovatel Ivan Klíma.

2. vydání, ISBN: 978-80-85924-66-4, doporučená cena: 300 Kč, cena v redakci: 250 Kč.
 
Dům v Čechách PDF Tisk
Hanna Demetzová
Román Hanny Demetzové (1928 Ústí nad Labem – 1993 Bethlehem USA), první manželky známého germanisty a bohemisty Petera Demetze, se odehrává v okupovaných Čechách. Jeho hrdinka Helenka vnímá ohrožení, které ji začíná obklopovat z počátku jen jaksi mimoděk, na pozadí vlastních dětských a pubertálních problémů. Ale postupně musí přihlížet, jak její blízké, matku – českou Židovku, otce – sudetského Němce, jejich sourozence a příbuzné, i její první lásku, německého vojáka, doba nemilosrdně třídí do znepřátelených táborů a obrazně i doslova je ničí. Z této (do značné míry autobiografické) perspektivy se autorce knihy podařilo v naléhavé zkratce načrtnout řadu otázek spojených s židovským osudem i koncem tisíciletého soužití tří kultur v českých zemích.

Z němčiny přeložila Kateřina Lepičová, 184 stran.
Doporučená cena 260 Kč, zvýhodněná cena v redakci Sefer 200 Kč.
 
Atlantida holíčských Židů PDF Tisk
Heinz Jakob Tauber
Atlantida holíčských ŽidůKniha Heinze Jakoba Taubera (1917–2008) Atlantida holíčských Židů, jejímž námětem jsou svérázné vzpomínky na židovské obyvatele městečka Holíč, je prózou v kontextu české literatury výjimečnou. Je tomu tak díky autorovu vidění světa i lidí v něm, jeho jazyku i literárnímu nadání, jež se dá přirovnat k nadání Karla Poláčka. Jsou oba stejného rodu a vzali  si za hlavní téma maloměstský život, jehož kontury a kvality se proměňují. V Poláčkově případě jde o proměnu možná bolestnou, ale běžící v přirozeném toku času. Tauberova próza je obrazem kdysi živého, zalidněného pitoreskního mikrosvěta, jenž zmizel násilně, naráz v čase šoa. Autor, který žil od roku 1968 v Izraeli, charakterizoval svou knihu takto: „Nejsem učeným historikem, který zkoumá a nachází. Nejsem ani rutinovaným romanopiscem, který nachází a nezkoumá. Jsem holíčským Židem a vzpomínám na Holíč.“
Edice paměti, svazek 432 stran, pevná vazba, fotografická příloha. Doporučená cena 320 Kč, v redakci 270 Kč.
 
Můj přítel Monty a ti druzí PDF Tisk
Heinz Jakob Tauber
Můj přítel Monty a ti druzíVolné pokračování vzpomínek českého židovského lékaře zachycuje dobu druhé světové války a autorovu válečnou anabázi v Africe a v Evropě. I tato Tauberova kniha je psána s humorem a ironií, kterou čtenáři již znají z jeho prvotiny Atlantida holíčských Židů.
Kniha má 160 stran, pevná vazba, dop. cena 220 Kč, v redakci 180 Kč.
 
Franz Werfel - příběh života PDF Tisk
Peter Stephan Jungk
Franz Werfel - příběh životaPrvní česky vydaná biografie slavného pražského rodáka, básníka, prozaika a dramatika Franze Werfela (1890–1945), je především poutavým vyprávěním. Autor sleduje klíčové události Werfelova života: dětství a mládí v Praze, počátky profesionální literární dráhy v Lipsku a ve Vídni, setkání s Almou Mahlerovou, pobyt v rakouském Semmeringu a v Itálii, dobrodružný útěk před nacisty přes okupovanou Francii, Španělsko a Portugalsko do USA a poslední léta jeho života v Kalifornii. Součástí knihy jsou autorovy reportážní záznamy o putování po básníkových stopách: Jungk hledal v archivech, literárních dokumentech, v publikovaných i nikdy nevydaných textech a dopisech, navštívil místa, kde básník žil, pátral ve vzpomínkách lidí, kteří ho znali. Z těchto informací,  pak složil obraz umělcova života. Podařilo se mu také přesvědčivě zachytit dobu, postavy přátel i kritiků (W. Haas, M. Brod, F. Kafka, R. M. Rilke, E. E. Kisch, K. Kraus aj.). Z němčiny přeložila Alena Bláhová.
Kniha má 456 stran a fotografickou přílohu, je vázaná, s dvoubarevným přebalem. Doporučená cena 140 Kč, v redakci 120 Kč.
 
Nalezená minulost PDF Tisk
Helena Epsteinová
Nalezená minulostHelena Epsteinová je u nás známa především svou knihou Děti holocaustu, v níž se snažila zachytit, jaké stopy nechává otřesná životní zkušenost rodičů – lidí, kteří prošli peklem holocaustu – na jejich dětech narozených po válce. V Nalezené minulosti autorka hovoří o své vlastní rodině, přesněji řečeno o své matce, babičce a prababičce. Osudy tří žen se v jejím pojetí stávají osobitou soukromou historií českých Židovek, jejich možností a omezení. Prostřednictvím jejich životních zkušeností zachycuje život na českém maloměstě a ve Vídni od konce 19: století, přes první světovou válku, poté meziválečnou atmosféru Prahy a tragédii 2. světové a války. Pokračuje obdobím poválečným a exilem z komunisty ovládnuté země a začátky v nové zemi. Autorka pro svou práci využívá historické prameny i autentické vzpomínky současníků i své vlastní, její pohled do minulosti je velmi osobní a citlivě podaný a přitom věcný a prostý sentimentu.
Kniha má 330 stran, váz., z anglického originálu přeložili Lucie Záleská a David Záleský, fotografická příloha; 2. vydání v Seferu první. Doporučená cena 250 Kč, v redakci 200 Kč.