Nakladatelství Sefer Knižnice institutu Terezínské iniciativy
Židovské zlato, ostatní drahé kovy, drahé kameny a předměty z nich v českých zemích 1939-1945 PDF Tisk
Kolektiv autorů
Židovské zlato, ostatní drahé kovy, drahé kameny a předměty z nich v českých zemích 1939-1945Zpráva expertního týmu zřízeného Smíšenou pracovní komisí na základě usnesení vlády České republiky. Práce přináší analýzu omezování a popírání vlastnických práv židovských fyzických a právnických osob k drahým kovům a kamenům jakož i předmětům z nich v období druhé světové války na území dnešní ČR a mapuje i osud zabavených hodnot během holocaustu i po válce. Česká a anglická verze.
Kniha má 120 stran, barevnou obálku a měkkou vazbu se záložkami Jednotná cena 60 Kč.
 
Příběh Fredyho Hirsche PDF Tisk
Lucie Ondřichová
Příběh Fredyho HirscheTato studie vznikla v letech 1997–99 jako diplomová práce na Katedře žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK. Hirschův život je v ní zachycen ve třech kapitolách: před Terezínem, Terezín a Osvětim-Birkenau. Vychází jako čtvrtý svazek Knižnice Institutu TI.
Kniha má 116 stran, fotografickou přílohu (8 stran), barevnou obálku a měkkou vazbu se záložkami. Doporučená cena 120 Kč, v redakci 100 Kč.
 
Terezínské studie a dokumenty 2003 (česká a německá verze) PDF Tisk
Terezínské studie a dokumenty 2003 (česká a německá verze)ITI vydává již řadu let sborníky zabývající se okolnostmi a následky šoa především na našem území. Sborníky si získaly jméno kvalitou příspěvků od českých a zahraničních odborníků a pečlivou editační prací. Připravují je Jaroslava Milotová a Eva Lorencová.
Sborník má 374 stran, pevnou vazbu s barevným přebalem a obrazovou přílohu. Doporučená cena 350 Kč, v redakci 300 Kč.
 
Terezínské studie a dokumenty 2004 (česká a německá verze) PDF Tisk
Terezínské studie a dokumenty 2004Sborník má 396 stran, pevnou vazbu s barevným přebalem a obrazovou přílohu. Doporučená cena 370 Kč, v redakci 320 Kč.
 
Terezínské studie a dokumenty 2005 (česká a německá verze) PDF Tisk
Terezínské studie a dokumenty 2005 Sborník má 424 stran, pevnou vazbu s barevným přebalem a obrazovou dokumentací. Doporučená cena 320 Kč, v redakci 270 Kč.
 
Terezínské studie a dokumenty 2006 (česká a německá verze) PDF Tisk
Terezínské studie a dokumenty 2006Sborník má 424 stran, pevnou vazbu s barevným přebalem a obrazovou dokumentací. Doporučená cena 300 Kč, v redakci 253 Kč.
 
Acta Theresiania sv. 1 PDF Tisk
Acta Theresiania sv. 1Denní rozkazy Rady starších a Sdělení židovské samosprávy – Terezín 1941 – 1945.
Jeden z nejdůležitějších pramenů pro poznání historie terezínského ghetta, především jeho vnitřního života, jenž zaujímá zcela unikátní místo i mezi prameny k dějinám nacistických koncentračních táborů. Z němčiny přeložila Anna Hyndráková, edičně se podílely Anna Hyndráková, Raisa Machatková a Jaroslava Milotová, za technické spolupráce Michala Wolfa. Grafická úprava a obálka Juraj Horváth.
Kniha má 538 stran, fotografickou přílohu (16 stran), barevnou obálku a měkkou vazbu se záložkami. Doporučená cena 350 Kč, v redakci 290 Kč.